Veelgestelde vragen warmtenet Kersenboogerd

De veelgestelde vragen en antwoorden over het warmtenet Hoorn, Centrumgebied Kersenboogerd zijn op een rij gezet. De vragen zijn verdeeld over verschillende onderwerpen. Bekijk ze hieronder. 

vraag stellen
aardgasvrij

aardgasvrij en keuzevrijheid

Selecteer voor antwoord

Huurders van Intermaris

Ja. De huurwoningen van Intermaris zijn na 40 jaar toe aan onderhoud. Door ook duurzame warmte te realiseren, kunnen de woningen weer 20 jaar mee. Intermaris voert gesprekken met alle huurders over hun wensen voor de woning, de portieken en binnenterreinen en ook over het warmtenet. Aansluiting op het warmtenet is voor huurders geen keuze, overige aanpassingen in de woning en de openbare ruimte wel.

Woningeigenaren Hoorn

Nee. Voorlopig is er geen verplichting om van het aardgas af te gaan. Als woningeigenaar hebt je volledig zelf de keuze welke duurzame oplossing je kiest. Op termijn kunnen er mogelijkheden ontstaan om aan te sluiten op een warmtenet. Helaas is het op dit moment zo dat, net als andere alternatieven voor aardgas, een warmteaansluiting relatief duur is ten opzichte van de vervanging van de gasketel. Voor woningcorporaties is er wel een substantiële subsidieregeling om hier de lasten te beperken, maar die is er helaas beperkt voor particuliere woningeigenaren.

Selecteer voor antwoord

Kersenboogerd is in Hoorn de wijk die het beste is om te starten met een warmtenet omdat er werkzaamheden gecombineerd kunnen worden. Denk daarbij aan grootschalige verbeteringen in de huurwoningen, openbare ruimte en in de ondergrond. Daarom wordt samengewerkt met het programma Kansen voor de Kersenboogerd. In het centrumgebied Kersenboogerd staan veel gebouwen dichtbij elkaar. Dat maakt dit gebied geschikt voor een collectieve warmtevoorziening. Omdat er veel woning dichtbij elkaar staan is er minder ondergrondse infrastructuur nodig. Dat betekent dat de maatschappelijke kosten laag blijven en corporaties veel woningen gaan isoleren en verbeteren. Ook dat is nodig voordat een woning kan worden aangesloten. We gaan niet in de hele wijk een warmtenet aanleggen. We beginnen bij de corporatiewoningen in het centrumgebied.


 

Selecteer voor antwoord

De Rijksoverheid heeft besloten dat alle woningen en andere gebouwen in 2050 aardgasvrij moeten zijn. Om tot een warmtenet te komen is een lang proces. Het hangt ook af van de aanwezigheid van een ‘startmotor’. Een startmotor is een gebruiker van warmte met veel woningen in bezit, zoals bijvoorbeeld een woningcorporatie. Intermaris is zo'n startmotor in Hoorn. Zo kunnen we starten met een het aardgasvrij maken van veel woningen.  
Woningeigenaren kunnen uiteraard meedenken over verandering van hun warmte. Ze worden daar over geïnformeerd via de gemeente. De gemeente doet dit samen met andere organisaties. 

Selecteer voor antwoord

Woningeigenaren

Om je woning aardgasvrij te maken is de eerste stap Isoleren. In de folder Hoorn over op schone warmte lees je welke stappen je kunt zetten. 

Het Duurzaam Bouwloket kan je ook helpen met persoonlijk advies over welke maatregelen je het best kan nemen voor aansluiting op een warmtenet of een andere aardgasvrije oplossing.

Huurders

Voor huurders geldt dat Intermaris de woning geschikt maakt voor het warmtenet. Voordat je woning en buurt aan de beurt zijn krijg je een persoonlijk huisbezoek en een folder van Intermaris. 
 

Selecteer voor antwoord

Er zijn voor alle apparaten die aardgas gebruiken alternatieven voorhanden met grote verschillen in prijs en benodigde aanpassingen. Laat je daarom goed adviseren, door bijvoorbeeld het Duurzaam Bouwloket. Koken op inductie is een goed alternatief. Voor de verwarming van de woning zijn er de al genoemde alternatieven, zoals een warmtenet of een warmtepomp. Ook zijn er mogelijkheden om in kleinere stappen tot een aardgasvrije verwarming te komen zoals met een hybride warmtepomp. Daarbij wordt de cv-ketel ondersteund door een warmtepomp, zodat aardgas alleen nog nodig is voor de momenten dat de warmtepomp de warmtevraag niet bij kan benen.

aansluiting van de woning

Aansluiting van de woning op het warmtenet

Selecteer voor antwoord

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Met dit warme water worden woningen en gebouwen verwarmd. Via een ondergronds leidingenstelsel wordt warm water naar woningen en gebouwen getransporteerd. Om deze zo duurzaam mogelijk te kunnen verwarmen. Het warme water komt van een (duurzame) bron uit de buurt. Bekijk hier de video. 

Selecteer voor antwoord

Heel betrouwbaar.

Als warmteleverancier moet HVC voldoen aan de leveringsplicht. Deze plicht staat in de Warmtewet, die er speciaal is om consumenten met een warmtenetaansluiting te beschermen. Daarom heeft HVC altijd een extra installatie achter de hand. Deze zogenaamde back-up-installatie schakelt HVC in als de warmtebron in onderhoud is of als er een storing optreedt. Ook kan HVC deze installatie aanzetten als de warmtevraag extreem hoog is. Bijvoorbeeld als het in de winter meer dan 10 graden vriest. Zo garandeert HVC dat je altijd voorzien bent van warmte. De warmtenetten van HVC zijn heel stabiel gebleken en hebben een hoge leveringszekerheid. De afgelopen jaren zijn er dan ook geen grote storingen geweest bij de bestaande warmtenetten.

Selecteer voor antwoord

Ja, over het algemeen kan een heteluchtverwarmingssysteem worden aangesloten op het warmtenet. De kosten om dit aan te passen voor een aansluiting op het warmtenet verschillen per systeem. 

Selecteer voor antwoord

HVC garandeert dat het water in de woning minimaal 70 graden is. De temperatuur van een cv-ketel is meestal 90 graden Celsius. Doordat de woning en/of binnenhuisinstallatie worden aangepast, bijvoorbeeld met andere radiatoren of isolatie, is een lagere temperatuur voldoende om de woning te verwarmen. De woning en het warm tapwater worden dus net zo warm. 

Selecteer voor antwoord

Nee. Bij het verwarmen van een woning via het warmtenet zijn twee partijen actief: HVC en een installatiebedrijf (koopwoning) of de verhuurder van een woning.

HVC zorgt voor:

 • de productie en (monitoring van) levering van warmte aan de woning.
 • de aanleg en onderhoud van het warmtenet.
 • de warmte-unit en warmtemeter (inclusief de verleende service bij een storing) die warmte aflevert aan de binnenhuisinstallatie van de woning.

De warmte-unit in de meterkast is in principe onderhoudsvrij. Eventuele onderhouds- of vervangingskosten van de warmte-unit zijn in de huurprijs (vastrecht) inbegrepen.

Het installatiebedrijf of verhuurder zorgt voor:

 • de binnenhuisinstallatie en het installeren ervan (thermostaat, radiatoren/vloerverwarming/convectoren, drukvat, leidingen en kranen).
 • het inregelen en afstellen van de binnenhuisinstallatie. Voor een efficiënt werkende installatie is het erg belangrijk dat deze goed is ingeregeld. Een slechte inregeling kan namelijk zorgen voor minder comfort en een hoger verbruik en kosten.

De binnenhuisinstallatie (denk aan de inpandige leidingen en radiatoren, net als in een gasgestookte situatie) is eigendom van de woningeigenaar of verhuurder. Voor het onderhoud hieraan kan de woningeigenaar een onderhoudscontract afsluiten bij een zelf te kiezen installateur. In geval van een huurwoning is dit de verantwoordelijkheid van de verhuurder. HVC is verantwoordelijk voor de leidingen onder de straat,  tot en met de warmte-unit. De gehele installatie en leidingen na de warmte-unit is de verantwoording van de woningeigenaar of verhuurder.

Selecteer voor antwoord

Samen met de huurdersvereniging De Boog maakt Intermaris een sociaal plan. In dat sociaal plan staan afspraken over het vergoeden van een nieuw elektrisch fornuis/kookplaat. Het sociaal plan is in december 2021 klaar. Dit sociaal plan geldt alleen voor huurders, niet voor huiseigenaren. 
 

Selecteer voor antwoord

Het warmtenet wordt nu aangelegd om 1.850 huurwoningen van Intermaris in het centrumgebied Kersenboogerd op aan te sluiten. Bekijk de planning voor de wijk en in welke fases we dit uitvoeren. Bewoners in de omgeving van de werkzaamheden worden ruim van tevoren op de hoogte gebracht van werkzaamheden in de buurt.  

Selecteer voor antwoord

Nee, het warmtenet waarop de woningen in Kersenboogerd worden aangesloten is van HVC. HVC zorgt voor de aanleg en het onderhoud van het warmtenet en voor de veilige productie en levering van de warmte aan de klanten. Dat wil zeggen dat HVC de netbeheerder én warmteleverancier in één is. 

Om consumenten te beschermen is in 2014 de Warmtewet opgesteld. Daarin is onder andere vastgelegd wat de maximale tarieven zijn die een warmteleverancier in rekening mag brengen bij haar klanten. Deze maximale tarieven worden ieder jaar (eind december) voor het daaropvolgende jaar vastgesteld door de overheid (ACM).

Bekijk de video met uitleg.

TWC

Tijdelijke warmtevoorziening en duurzame warmtebron

Selecteer voor antwoord

Een warmtenet aanleggen gebeurt in fases. Dat duurt een aantal jaren. De duurzame warmtebron is nog niet klaar voor gebruik. Toch moeten de aangesloten woningen verwarmd worden. Een tijdelijke (gasgestookte) warmtevoorziening zorgt dan voor de warmte. Hierdoor is het mogelijk om woningen en gebouwen alvast klaar te maken voor een duurzame toekomst. Zo’n tijdelijke warmtevoorziening wordt gebruikt totdat de (duurzame) warmtebron klaar is en er voldoende woningen of andere gebouwen aangesloten zijn op het warmtenet.

Voor het warmtenet wordt naar verwachting binnen vijf tot zeven jaar duurzame warmte gebruikt: aardwarmte (geothermie), of energie uit oppervlaktewater (aquathermie). Op dit moment is nog niet besloten welke duurzame bron we gaan gebruiken. Dat hangt af van het aantal woningen en bedrijven dat aangesloten kan worden en welke duurzame bron het beste ligt ten opzichte van de wijk. Tot die tijd wordt de warmte opgewekt vanuit een tijdelijke gasgestookte warmtevoorziening.

Selecteer voor antwoord

Voor het warmtenet willen we een duurzame warmtebron realiseren: aardwarmte (geothermie) of energie uit oppervlaktewater (aquathermie). Op dit moment is nog niet besloten welke duurzame bron we gaan gebruiken. Dat hangt af van het aantal woningen en bedrijven dat aangesloten kan worden en welke duurzame bron het beste ligt ten opzichte van de wijk. Tot die tijd wordt de warmte opgewekt vanuit een tijdelijke gasgestookte warmtevoorziening. 

Selecteer voor antwoord

Dat hangt af van het aantal woningen en bedrijven dat aangesloten kan worden en welke duurzame bron het beste ligt ten opzichte van de wijk. De 1.850 woningen die nu gepland staan gaan over op een duurzame warmtebron. We hopen het warmtenet voor meer woningen en gebouwen beschikbaar te maken. De warmtebron wordt of aardwarmte (geothermie) bij voldoende woningen (6000 tot 10.000 woonequivalenten) of oppervlaktewater (aquathermie) van het Markermeer. Tot die tijd wordt de warmte opgewekt vanuit een tijdelijke gasgestookte warmtevoorziening. Voor de tijdelijke warmtevoorziening is een omgevingsvergunning voor een periode van zeven jaar afgegeven. Binnen deze zeven jaar is het de bedoeling om de installatie vijf jaar in werking te hebben. Nadat de duurzame bron is aangesloten zal er ook een back-up voorziening nodig zijn op een nader te bepalen locatie.

Selecteer voor antwoord

De tijdelijke warmtevoorziening is gasgestookt en gebruikt helaas nog fossiele brandstof. Omdat deze ‘grote cv-ketel’ modern en efficiënt is, verbruikt deze ongeveer evenveel gas als de cv-ketels van alle woningen samen.

Selecteer voor antwoord

De installaties die HVC gebruikt, voldoen aan alle veiligheidseisen. Ze worden ieder jaar geïnspecteerd en zijn maximaal vijf jaar oud. De behuizing van de tijdelijke warmtevoorziening is gemaakt van staal en voorzien van een stevige stalen deur en veiligheidssloten. 

Daarnaast wordt de tijdelijke warmtevoorziening standaard voorzien van een hoog en stevig hekwerk met daaromheen een groene haag van coniferen of hedera. Zo zorgen we voor een vriendelijke uitstraling naar de omgeving. 
 

Selecteer voor antwoord

Nee. Er zal geen overlast van geluid, geur of CO2 zijn.

De ‘container’ waarin de installatie staat is volledig geïsoleerd en voldoet aan alle gestelde (veiligheid)eisen en geluidsnormen zoals die bepaald zijn in het ‘Bouwbesluit’ van de Rijksoverheid:

 • maximaal 50 dB (decibel) overdag
 • maximaal 45 dB ochtend/avond
 • maximaal 40 dB ’s nachts

Om te vergelijken: fluisteren is 37 dB, menselijke stem 55 dB en een gemiddelde stofzuiger produceert 75 dB. Uiteindelijk worden de geluidseisen door de gemeente bepaald en opgelegd.
 

Selecteer voor antwoord

Voorafgaand aan het project is berekend hoeveel capaciteit er nodig is om alle aan te sluiten woningen van warmte te voorzien. Afhankelijk van deze berekening is bepaald hoe groot de tijdelijke warmtevoorziening moet zijn zodat deze ook bij grote warmtevraag en een lage buiten temperatuur voldoende warmte levert.

Selecteer voor antwoord

De redenen dat voor deze locatie is gekozen:

 • Dichtbij Kersenboogerd centrumgebied waar het warmtenet wordt gerealiseerd
 • Ligging naast bedrijventerrein Verlengde Lageweg op voldoende afstand van woningen
 • Dichtbij de benodigde gasaansluiting voor de tijdelijke warmtevoorziening
kosten

kosten

Selecteer voor antwoord

De totale kosten om je woning aardgasvrij te maken hangen sterk af van onder andere het type woning, de locatie van de woning, het bouwjaar, de mate van isolatie en het huidige verwarmingssysteem. Op dit moment zijn alle opties om een woning aardgasvrij te maken kostbaar in vergelijking met de huidige situatie op aardgas. 

Om je woning aardgasvrij te maken zijn aanpassingen nodig in en om de woning. Er is onderscheid in kosten te maken tussen:

 • Huisaanpassingen (binnen). Denk aan isolatiemaatregelen, het verwijderen van de cv-ketel en de gasaansluiting, elektrisch koken (inclusief, indien nodig, andere pannen) en het eventueel aanpassen van het warmteafgiftesysteem in de woning zoals andere radiatoren of het aanbrengen van vloerverwarming. 
 • De warmtebron (binnen/buiten). Denk aan het plaatsen van een warmtepomp met bijbehorende installatiewerkzaamheden, of graaf- en installatiewerkzaamheden bij het aansluiten op een warmtenet, en de kosten voor een aansluitbijdrage.
 • Het verbruik (vast en variabel). Dit zijn de verbruikskosten voor bijvoorbeeld meer elektriciteit voor elektrisch koken en het gebruik van een warmtepomp, of het vastrecht en het warmtetarief in het geval van een aansluiting op een warmtenet.

Selecteer voor antwoord

De woningbouwcorporatie betaalt alle noodzakelijke aanpassingen die nodig zijn voor de aansluiting op het warmtenet. Alle huurders ontvangen een vergoeding voor een nieuwe elektrische kookvoorziening ter vervanging van de huidige kookvoorziening op gas. 
 

Selecteer voor antwoord

Bij gelijk verbruik blijven de kosten ongeveer gelijk aan de situatie zoals bij gebruik van gas. Als je de woning warmer stookt dan nu, stijgen je verbruikskosten natuurlijk wel. Dit omdat het verbruik dan hoger is. Het elektraverbruik zal iets toenemen omdat je elektrisch gaat koken. Huurders van Intermaris kunnen tegen gunstige voorwaarden kiezen voor zonnepanelen waarmee dit kleine extra verbruik ruim gecompenseerd kan worden.

Consumenten zijn beschermd via de Warmtewet, waarin maximale tarieven voor warmte zijn opgenomen. Jaarlijks bepaalt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximumprijzen van warmte. Zo kunnen aanbieders van warmte hun prijzen niet opeens onredelijk kunnen laten stijgen.

Selecteer voor antwoord

Aan de warmte-unit zit een warmtemeter gekoppeld die registreert hoeveel warmte wordt verbruikt en houdt bij:

 • de hoeveel kubieke meters (m3) water door de warmte-unit stroomt.
 • de aanvoertemperatuur die HVC via het warmtenet aan de woning levert.
 • de retourtemperatuur die vanuit de woning terug het warmtenet in stroomt.

Met deze informatie stelt de warmtemeter het energieverbruik in gigajoules (GJ) vast. Het verbruik kan afgelezen worden via de display van de warmtemeter. De HVC Servicekaart met daarop de uitleg hoe dit werkt, wordt met de warmte-unit meegeleverd.

Je krijgt maandelijks van HVC een energierapport. Hierin staat hoe je verbruik zich verhoudt tot soortgelijke woningen en gezinssamenstellingen.

Collectief: In sommige gevallen wordt er gebruik gemaakt van een collectief systeem. Hierbij is het verbruik centraal geregeld.

Amstelweg

Werkzaamheden Amstelweg

Selecteer voor antwoord

De werkzaamheden zijn nodig om een deel van de hoofdleiding van het warmtenet in het centrumgebied van de Kersenboogerd aan te leggen. De huurwoningen van Intermaris worden op termijn aangesloten op dit warmtenet. 

Selecteer voor antwoord

De werkzaamheden in de Amstelweg worden uitgevoerd door aannemer MVOI. Dit doen zij in opdracht van HVC.

Selecteer voor antwoord

De werkzaamheden vinden plaats in de Amstelweg en starten vanaf maandag 4 september en duren tot en met eind november 2023.

Selecteer voor antwoord

Door onvoorziene (weers)omstandigheden kan de planning en/of werkwijze veranderen. Als dat zo is informeren wij de bewoners en bedrijven in de omgeving van de werkzaamheden.

Selecteer voor antwoord

Deze bestaan uit de aanleg van een deel van de hoofdleiding van het warmtenet. Daarnaast worden kleinere warmteleidingen aangelegd voor het eerste wijknet voor de buurt Patio, Pergola en Prieel. Na afloop van de werkzaamheden wordt de bestrating en/of groenvoorziening hersteld.

Selecteer voor antwoord

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is het nodig om de hele Amstelweg af te sluiten voor auto's en fietsers. De stoep en woningen blijven altijd lopend bereikbaar. Auto's worden omgeleid via een route door de Rijnweg, Geulweg en Groef. De parkeerplaatsen voor de woningen aan de Messing 1 t/m 29 en Pergola 29 t/m 44 zijn tijdelijk afgesloten en kunnen niet gebruikt worden. Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van de  beschikbare parkeerplaatsen in de Pergola, Messing en Geulweg. Tijdelijke doorgangen worden gemaakt om zoveel mogelijk parkeerplaatsen in de wijk bereikbaar te houden.

Met verkeersborden in de straten worden afsluitingen en omleidingen voor auto’s en fietsers aangegeven. Voor ieders veiligheid vragen we je de borden en de aanwijzingen op te volgen. De afsluitingen, tijdelijke doorgangen en de omleidingsroute zijn te zien op de plattegrond in het bericht over de werkzaamheden. 

Selecteer voor antwoord

Ja, de woningen blijven altijd lopend bereikbaar. Met de nood- en hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van de woningen in geval van noodsituaties.

Vinden de werkzaamheden in jouw straat tegelijkertijd plaats met bijvoorbeeld een verhuizing, verbouwing of andere uitzonderlijke situatie? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de omgevingsmanager van HVC. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

 

 

Contact warmtenet Hoorn

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet Hoorn of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag

Selecteer voor antwoord

Vanwege de afsluiting van de Amstelweg is het tijdelijk niet mogelijk om afvalbakken in de straat aan te bieden om te legen. Met onze collega’s die het afval in de wijk inzamelen maken we afspraken over het ophalen van het afval. Bewoners horen nog van ons op welke manier we dat zullen doen.

Selecteer voor antwoord

Op het industrieterrein aan de Verlengde Lageweg hebben we een tijdelijk opslagterrein ingericht. Materialen die nodig zijn voor de aanleg van de warmteleidingen zijn daar opgeslagen. Ook grond die vrijkomt bij het graven van de sleuven voor de warmteleidingen brengen we tijdelijk naar het opslagterrein.

Selecteer voor antwoord

De Amstelweg wordt tijdelijk afgesloten voor auto’s en fietsers. Alle parkeerplaatsen in de straat zijn tijdelijk niet te gebruiken. De straat gaat open en werk- en opslaggebieden worden afgezet met bouwhekken. Auto’s en fietsers moeten omrijden via de omleidingsroute die met tijdelijke verkeersborden staan aangegeven in de wijk.

Er zijn graafmachines in gebruik en met tractoren en kiepauto’s worden materialen en vrijgekomen grond van en naar het opslagterrein gebracht. Door de graafwerkzaamheden en het vervoeren van grond kan er overlast van zand in de straat ontstaan. Als het nodig is gebruiken we (geluidsarme)pompen om grondwater weg te pompen. De geluiden en lichte trillingen van de machines geven overlast. De werkzaamheden voeren we uit tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 16.00 uur.

Selecteer voor antwoord

Na fase 1 gaan we verder met de werkzaamheden van fase 1a en 1b. Fase 1a is nabij de Verlengde Lageweg 19. Fase 1b is in de Zaanweg. Voor de werkzaamheden van fase 1a en 1b is nog geen planning beschikbaar. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van deze fases ontvangen een aanvullende brief wanneer de werkzaamheden daar van start gaan.

Selecteer voor antwoord

Ja, er wordt een inloopmoment georganiseerd op dinsdag 18 juli van 15.00 uur tot 19.00 uur in het Wijkcentrum Kersenboogerd (Brederodegracht 1). Hier geven we meer informatie en uitleg over de werkzaamheden en wat hiervan te merken is. 

Voor verdere vragen kunt je contact opnemen met de omgevingsmanager van HVC. Meer informatie is ook te vinden in het bericht over de werkzaamheden

Contact warmtenet Hoorn

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet Hoorn of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag
Overige vragen

Overige vragen

Selecteer voor antwoord

Er is nu geen waterstof beschikbaar waarmee een groot aantal woningen op een betaalbare manier aardgasvrij worden gemaakt. De gemeente Hoorn heeft te weinig oppervlak om zelf waterstof te producten en werkt daarom samen met de regio Westfriesland binnen de Regionale Energie Strategieën aan hernieuwbare gassen. De verwachting is dat waterstof voor de gebouwen pas na 2030 en tegen hoge kosten beschikbaar komt.

Selecteer voor antwoord

Het gasnetwerk blijft (voorlopig) bestaan. De woningen die worden aangesloten op het warmtenet worden wel afgesloten van het gasnetwerk.

Selecteer voor antwoord

Ja. Bedrijven, scholen en andere gebouwen kunnen ook worden aangesloten op het warmtenet. Zij kunnen bij interesse contact opnemen met HVC via het contactformulier.