Planning en werkzaamheden

Een warmtenet aanleggen is veel werk. Eerst moet door de wijk een hoofdnet van warmteleidingen worden aangelegd. Daarna leggen we per buurt het wijknet aan. De aanleg gaat altijd stapsgewijs. Natuurlijk informeren we buurtbewoners, bedrijven en huurders wanneer er werkzaamheden zijn.  

luchtfoto centrum Kersenboogerd te Hoorn
Stap voor stap

Stap voor stap

De komende vijf jaar sluiten we in Centrumgebied Kersenboogerd zo'n 1.850 huurwoningen van Intermaris aan op het warmtenet. Het warmtenet wordt in fases aangelegd. De aanleg van het hoofdnet is gestart in 2023 en duurt tot het derde kwartaal 2024.

In 2023 is gestart met de aanleg van het wijknet in de straten Patio en Pergola (fase 1) In de daarop volgende jaren gaan we het wijknet verder aanleggen in de andere fasegebieden. 

In de loop van 2024 verwachten we de eerste woningen in het gebied van fase 1 (Betsy Perk, Patio, Pergola en Prieel) aan te sluiten op het warmtenet.  

Plattegrond met de fases van de aanleg warmtenet in het centrumgebied van de Kersenboogerd. 

Plattegrond fases aanleg warmtenet centrumgebied Kersenboogerd Hoorn
Close
Plattegrond fases aanleg warmtenet centrumgebied Kersenboogerd Hoorn

Start bij buurt Patio, Pergola en Prieel

In 2023 heeft Intermaris in de buurt Patio en Pergola draagvlak opgehaald voor het verduurzamen van de huurwoningen. Ook wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan keukens, badkamers en toiletten. Daarna worden de woningen op het warmtenet aangesloten. Aannemer Hemubo voert de werkzaamheden in opdracht van Intermaris uit. 

Ook de portieken en doorgangen worden aangepast. Samen met de bewoners zijn hier ontwerpen voor gemaakt. Wanneer de werkzaamheden hiervoor starten is nog niet bekend. Bewoners worden vanuit het programma Kansen voor de Kersenboogerd op de hoogte gehouden. 

De gemeente verbetert de openbare ruimte. Samen met bewoners zijn er ontwerpen gemaakt voor:  

  • De binnenterreinen en parkjes ​met groen en gezamenlijke voorzieningen.
  • De bermen en plantsoenen met bomen en planten. ​
  • De wegen en fietspaden ​voor betere en veiligere fietsroutes.

Bewoners worden vanuit het programma Kansen voor de Kersenboogerd op de hoogte gehouden van de planning van deze werkzaamheden. 

Werkzaamheden

Wat er gaat gebeuren

Om de leidingen in de grond aan te leggen gebruikt de aannemer graafmachines. Tractoren en kiepauto’s voeren de grond af. Er komen pompen voor het afvoeren van grondwater en machines die stroom opwekken voor bijvoorbeeld laswerkzaamheden. Helaas veroorzaakt dit overlast door geluid, voor parkeren en voor bereikbaarheid. Om de overlast te beperken voeren we de werkzaamheden in fases uit. Per fase houden we buurtbewoners en bedrijven op de hoogte van de voortgang. We stemmen de werkzaamheden ook goed af met hulpdiensten en ander belangrijk verkeer in de wijk.
 
De buurtbewoners en bedrijven informeren we met brieven en op deze website. Daar vinden ze informatie over de planning en uitvoering van de verschillende fases. En welke tijdelijke gevolgen dit voor hen heeft.