Planning en werkzaamheden

Een warmtenet aanleggen is veel werk. Eerst moet door de wijk een hoofdnet van warmteleidingen worden aangelegd. Daarna leggen we per buurt het wijknet aan. De aanleg gaat altijd stapsgewijs. Natuurlijk informeren we buurtbewoners, bedrijven en huurders wanneer er werkzaamheden zijn.  

luchtfoto centrum Kersenboogerd te Hoorn
Stap voor stap

Stap voor stap

De komende vijf jaar sluiten we in Centrumgebied Kersenboogerd zo'n 1.850 huurwoningen van Intermaris aan op het warmtenet. Het warmtenet wordt in fases aangelegd. De aanleg van het hoofdnet start in 2023 en duurt tot begin 2024.

In 2023 starten we ook met de aanleg van het wijknet in de straten Patio, Pergola en Prieel (fase 1) In de daarop volgende jaren gaan we het wijknet verder aanleggen in de andere fasegebieden. 

Vanaf begin 2024 verwachten we de eerste woningen in het gebied van fase 1 (Betsy Perk, Patio, Pergola en Prieel) aan te sluiten op het warmtenet.  

Start bij buurt Patio Pergola

In november en december 2021 is Intermaris op huisbezoek geweest bij alle huurders van Patio en Pergola. Tijdens deze huisbezoeken is de technische staat van de woning opgenomen en is aangegeven welke werkzaamheden de bewoners kunnen verwachten. Ook is uitgelegd wat de aansluiting op het warmtenet inhoudt. Daarnaast is met de bewoners gesproken over de buurt. Intermaris wil onder andere portieken afsluiten, binnenterreinen veiliger maken en de buitenkant van woningen verfraaien. Uiteraard willen zij samen met de bewoners kijken wat daarvoor de beste oplossingen zijn.

Werkzaamheden

Wat er gaat gebeuren

Om de leidingen in de grond aan te leggen gebruikt de aannemer graafmachines. Tractoren en kiepauto’s voeren de grond af. Er komen pompen voor het afvoeren van grondwater en een machine die stroom opwekt voor bijvoorbeeld laswerkzaamheden. Helaas veroorzaakt dit overlast door geluid, voor parkeren en voor bereikbaarheid. Om de overlast te beperken voeren we de werkzaamheden in fases uit. Per fase houden we buurtbewoners en bedrijven uitvoerig op de hoogte. We stemmen de werkzaamheden ook goed af met hulpdiensten en ander belangrijk verkeer in de wijk.
 
De buurtbewoners en bedrijven informeren we met brieven en op deze website. Daar vinden ze informatie over de planning en uitvoering van de verschillende fases. En welke tijdelijke gevolgen dit voor hen heeft. Intermaris gaat op huisbezoek bij de huurders en als de coronamaatregelen het toelaten organiseren we graag een inloopmoment. Zo kunnen we de vragen van buurtbewoners persoonlijk beantwoorden.