Centrum Kersenboogerd

Om woningen te voorzien van schone warmte en warm water, starten we met de aanleg van een warmtenet in het centrumgebied van de Kersenboogerd.

Aardgasvrij

Duurzame toekomst

De verandering van aardgas naar schone warmte gaan we in ieder huishouden merken. Ook in Hoorn gaan we stap voor stap van het aardgas af. Er wordt in Nederland nog veel gebruik gemaakt van aardgas om te koken en om woningen mee te verwarmen. In 2050 moeten er 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen aardgasvrij zijn. Dat is afgesproken in het landelijk Klimaatakkoord. Dat doen we uiteraard niet in één keer, maar stap voor stap en per wijk.

centrum Kersenboogerd
Duurzaam verwarmen

Centrumgebied Kersenboogerd

Kersenboogerd is in Hoorn de beste wijk om te starten met een warmtenet, zoals vastgesteld in de Transitievisie Warmte Hoorn. Werkzaamheden kunnen in deze wijk gecombineerd worden. Denk daarbij aan grootschalige verbeteringen in de huurwoningen, openbare ruimte en in de ondergrond. Daarom wordt samengewerkt met het programma Kansen voor de Kersenboogerd. In het centrumgebied Kersenboogerd staan veel gebouwen dichtbij elkaar. Dat maakt dit gebied geschikt voor een collectieve warmtevoorziening. Omdat er veel woningen dichtbij elkaar staan zijn er minder leidingen in de ondergrond nodig. Dat betekent dat de maatschappelijke kosten laag blijven. Woningcorporaties kunnen tevens veel woningen isoleren en verbeteren. Ook dat is soms nodig voordat een woning kan worden aangesloten op het warmtenet. Niet in de hele wijk wordt een warmtenet aangelegd. Gestart wordt bij de huurwoningen van Intermaris in het centrumgebied. Centrumgebied Kersenboogerd is de eerste wijk die schone warmte krijgt via het warmtenet in Hoorn. 
 

Planning

Wanneer doen we wat?

De komende vijf jaar gaan we aan de slag om het warmtenet in Centrumgebied Kersenboogerd aan te leggen en de huurwoningen aan te sluiten. De eerste fase start in 2023. Bekijk de gehele planning via de link. 

Duurzame bron

Op naar de toekomst

Voor het warmtenet wordt naar verwachting binnen vijf tot zeven jaar duurzame warmte gebruikt: aardwarmte (geothermie), of energie uit oppervlaktewater (aquathermie). Op dit moment is nog niet besloten welke duurzame bron we gaan gebruiken. Dat hangt af van het aantal woningen en bedrijven dat aangesloten kan worden en welke duurzame bron het beste ligt ten opzichte van de wijk. Tot die tijd wordt de warmte opgewekt vanuit een tijdelijke gasgestookte warmtevoorziening. 

Duurzame warmte

Aardwarmte

Aardwarmte is een duurzame energiebron waarbij we warm water, dat van nature in diepere aardlagen zit, omhoog pompen. Het warme water dragen we via warmtewisselaars over aan een warmtenet. Dit water laten we door ondergrondse leidingen stromen. Met dit warmtenet kunnen we woningen, kassen en andere gebouwen in de directe omgeving verwarmen. Zo kan je thuis lekker warm douchen, koken en de verwarming aanzetten zonder aardgas te gebruiken.

Aardwarmte is op veel plaatsen in Nederland beschikbaar, naar verwachting ook in Hoorn. We onderzoeken momenteel waar deze warmte precies ligt, hoeveel er is en hoe de diepe ondergrond eruitziet. Zodra we dat weten, kunnen overwegen om een installatie aan te leggen om warmte te winnen.

Duurzame warmte

Warmte uit water

Bij aquathermie halen we warmte of koude uit water. Dat kan oppervlaktewater zijn (meren of rivieren), maar ook afval- of drinkwater. In de winter is oppervlaktewater bijvoorbeeld ongeveer 7 graden. In de zomer kan het door de zon opwarmen tot 25 graden. Die warmte kun je gebruiken. Afvalwater en water in een drinkwaterleiding kan opwarmen of afkoelen door de temperatuur van de bodem. 

3 soorten aquathermie:

  • thermische energie uit oppervlaktewater (TEO)
  • thermische energie uit afvalwater (TEA)
  • thermische energie uit drinkwater (TED)
Overige projecten

Heel Nederland duurzamer

HVC legt niet alleen een warmtenet in Hoorn aan. Dit doet we ook voor andere gemeenten. Wil je hier meer over weten?

warmteleidingen
Veelgestelde vragen

Is je vraag al eerder gesteld?

Selecteer voor antwoord

Kersenboogerd is in Hoorn de wijk die het beste is om te starten met een warmtenet omdat er werkzaamheden gecombineerd kunnen worden. Denk daarbij aan grootschalige verbeteringen in de huurwoningen, openbare ruimte en in de ondergrond. Daarom wordt samengewerkt met het programma Kansen voor de Kersenboogerd. In het centrumgebied Kersenboogerd staan veel gebouwen dichtbij elkaar. Dat maakt dit gebied geschikt voor een collectieve warmtevoorziening. Omdat er veel woning dichtbij elkaar staan is er minder ondergrondse infrastructuur nodig. Dat betekent dat de maatschappelijke kosten laag blijven en corporaties veel woningen gaan isoleren en verbeteren. Ook dat is nodig voordat een woning kan worden aangesloten. We gaan niet in de hele wijk een warmtenet aanleggen. We beginnen bij de corporatiewoningen in het centrumgebied.


 

Selecteer voor antwoord

De Rijksoverheid heeft besloten dat alle woningen en andere gebouwen in 2050 aardgasvrij moeten zijn. Om tot een warmtenet te komen is een lang proces. Het hangt ook af van de aanwezigheid van een ‘startmotor’. Een startmotor is een gebruiker van warmte met veel woningen in bezit, zoals bijvoorbeeld een woningcorporatie. Intermaris is zo'n startmotor in Hoorn. Zo kunnen we starten met een het aardgasvrij maken van veel woningen.  
Woningeigenaren kunnen uiteraard meedenken over verandering van hun warmte. Ze worden daar over geïnformeerd via de gemeente. De gemeente doet dit samen met andere organisaties. 

Selecteer voor antwoord

Huurders van Intermaris

Ja. De huurwoningen van Intermaris zijn na 40 jaar toe aan onderhoud. Door ook duurzame warmte te realiseren, kunnen de woningen weer 20 jaar mee. Intermaris voert gesprekken met alle huurders over hun wensen voor de woning, de portieken en binnenterreinen en ook over het warmtenet. Aansluiting op het warmtenet is voor huurders geen keuze, overige aanpassingen in de woning en de openbare ruimte wel.

Woningeigenaren Hoorn

Nee. Voorlopig is er geen verplichting om van het aardgas af te gaan. Als woningeigenaar hebt je volledig zelf de keuze welke duurzame oplossing je kiest. Op termijn kunnen er mogelijkheden ontstaan om aan te sluiten op een warmtenet. Helaas is het op dit moment zo dat, net als andere alternatieven voor aardgas, een warmteaansluiting relatief duur is ten opzichte van de vervanging van de gasketel. Voor woningcorporaties is er wel een substantiële subsidieregeling om hier de lasten te beperken, maar die is er helaas beperkt voor particuliere woningeigenaren.