Het warmtenet

Centrum Kersenboogerd

Met het warmtenet in centrum Kersenboogerd, investeren we in een aardgasvrije toekomst voor de gemeente Hoorn. De wijk wordt de komende jaren verfraaid om de buurt netter en veiliger te maken. Dit biedt een kans om meteen het warmtenet aan te leggen.

In centrum Kersenboogerd worden huurwoningen van Intermaris aangesloten op het warmtenet. Het warmtenet wordt vervolgens naar verwachting over vijf jaar aangesloten op een duurzame energiebron. Dat kan energie uit oppervlaktewater (aquathermie) of aardwarmte (geothermie) zijn. Momenteel onderzoeken we welke bron het beste is voor het warmtenet in Centrum Kersenboogerd. Dat is afhankelijk van het aantal aansluitingen, maar ook van welke bron het best ligt ten opzichte van de wijk en buurten of gebouwen die in de toekomst aangesloten kunnen worden. 

warmteleidingen
Partners

een schone wereld. we doen het samen

Het warmtenet aanleggen doen we uiteraard niet alleen. Dat doen we samen met inwoners, gemeente, woningcorporatie Intermaris en energie- en afvalbedrijf HVC.