Over het warmtenet

In Nederland gaan we stap voor stap van het aardgas af. We gaan onder andere met warmtenetten onze woningen verwarmen. Een slimme en duurzame mogelijkheid. Op deze pagina lees je meer over hoe een warmtenet werkt en welke duurzame warmtebron gebruikt wordt. 

Hoe werkt het warmtenet

Filmbestand
Play video

Bekijk de video

/
Hoe een warmtenet werkt

Hoe het werkt

  1. Bij een (duurzame) warmtebron wordt water verhit. Dit warme water wordt via een ondergronds en geïsoleerd leidingennet naar verschillende overdrachtsstations in de wijk gepompt.
  2. In het overdrachtsstation vertakt het leidingennet zich naar de woningen en bedrijven die aangesloten zijn op het warmtenet.
  3. Via een warmtewisselaar in de warmte-unit (in de meterkast) wordt de warmte afgegeven aan het water van de verwarmingsinstallatie in de woning. Ook het kraanwater wordt op deze manier verhit tot de juiste temperatuur. Het is een gesloten systeem. Dat houdt in dat het warme water van het warmtenet niet mengt met het water van de verwarmingsinstallatie of kraanwater in de woning.  
  4. Nadat de warmte via de warmtewisselaar is afgegeven aan de woning stroomt het afgekoelde water via een retourleiding terug naar de warmtebron. Daar wordt het water opnieuw opgewarmd en herhaalt het proces zich.
Samenwerking

Aanleg warmtenet

Het ontwikkelen van het warmtenet doen we natuurlijk samen met de projectpartners. Samen bekijken we waar, wanneer en welke woningen en gebouwen geschikt zijn en hoe we deze aan kunnen sluiten op het warmtenet. We sluiten als eerste circa 1.850 huurwoningen van Intermaris aan. Voor particuliere woningeigenaren, VvE’s en vastgoedeigenaren hopen we komende jaren te komen met mogelijkheden om aan te sluiten.

""
Planning

Werkzaamheden

Voor de aanleg van het warmtenet moeten we onder andere een compleet netwerk van ondergrondse warmteleidingen aanleggen. We informeren bewoners en houden hen op de hoogte van de planning en de werkzaamheden.

Veelgestelde vragen

Selecteer voor antwoord

Een warmtenet met een duurzame warmtebron aanleggen kost tijd. We beginnen met een tijdelijke warmtevoorziening die gestookt is op gas. Dat is dus niet minder duurzaam dan nu. Als alle woningen aangesloten zijn, stappen we over op de duurzame bron. De duurzame bron wordt energie uit oppervlaktewater, of aardwarmte. Ook is een combinatie hiervan mogelijk.

Selecteer voor antwoord

Een warmtenet aanleggen gebeurt in fases. Dat duurt een aantal jaren. De duurzame warmtebron is nog niet klaar voor gebruik. Toch moeten de aangesloten woningen verwarmd worden. Een tijdelijke (gasgestookte) warmtevoorziening zorgt dan voor de warmte. Hierdoor is het mogelijk om woningen en gebouwen alvast klaar te maken voor een duurzame toekomst. Zo’n tijdelijke warmtevoorziening wordt gebruikt totdat de (duurzame) warmtebron klaar is en er voldoende woningen of andere gebouwen aangesloten zijn op het warmtenet.

Voor het warmtenet wordt naar verwachting binnen vijf tot zeven jaar duurzame warmte gebruikt: aardwarmte (geothermie), of energie uit oppervlaktewater (aquathermie). Op dit moment is nog niet besloten welke duurzame bron we gaan gebruiken. Dat hangt af van het aantal woningen en bedrijven dat aangesloten kan worden en welke duurzame bron het beste ligt ten opzichte van de wijk. Tot die tijd wordt de warmte opgewekt vanuit een tijdelijke gasgestookte warmtevoorziening.