28 juni 2022

Inloopmomenten voor bewoners en ondernemers

De vergunningsaanvraag voor de tijdelijke warmtevoorziening naast de Verlengde Lageweg 19 is bij de gemeente Hoorn ingediend. Voor vragen over de vergunningsaanvraag zijn er 2 inloopmomenten in het Wijklab. Op donderdag 7 juli en woensdag 13 juli van 13:00 uur tot 16:00 uur.

Wijklab Kersenboogerd Hoorn

Woningen en bedrijven in de omgeving van de Verlengde Lageweg 19 hebben een brief ontvangen om hen te informeren over de voortgang van het warmtenet en de vergunningsaanvraag voor de tijdelijke warmtevoorziening.

Voorbereiding warmtenet: aanvraag vergunning tijdelijke warmtevoorziening

Tijdens de aanleg van het warmtenet maken we gebruik van een tijdelijke warmtevoorziening. De tijdelijke warmtevoorziening komst naast de Verlengde Lageweg 19 te staan en is nodig om de woningen te verwarmen en te voorzien van warm tapwater. Het warmtenet wordt in de toekomst aangesloten op een duurzame energiebron. De duurzame bron zal energie uit oppervlaktewater (aquathermie) of aardwarmte (geothermie) zijn. Momenteel onderzoeken we welke bron het beste is voor het warmtenet. Dat hangt af van het aantal aansluitingen. Maar ook van buurten of gebouwen die in de toekomst aangesloten kunnen worden.

Inloopmomenten in het Wijklab 

Bij vragen over het warmtenet of over de vergunningsaanvraag voor de tijdelijke warmtevoorziening kunnen bewoners en ondernemers langskomen in het Wijklab aan het Aagje Dekenplein 24. Op donderdag 7 juli en woensdag 13 juli van 13:00 uur tot 16:00 uur is een medewerker van HVC aanwezig. U bent van harte welkom om binnen te lopen op een van deze dagen. Heeft u geen gelegenheid om langs te komen, dan kunt u uw vraag ook per e-mail stellen aan Nicoline Spil (Omgevingsmanager) via warmtenethoorn@hvcgroep.nl

Veelgestelde vragen 

De veelgestelde vragen en antwoorden over het warmtenet Hoorn en centrumgebied Kersenboogerd zijn op een rij gezet. Ze zijn verdeeld over verschillende onderwerpen. De tijdelijke warmtevoorziening en duurzame warmtebron is een van de onderwerpen.