Werkzaamheden Pergola 141 t/m 154 en Patio 69 t/m 73

Vanaf maandag 5 februari tot en met half maart werkt aannemer MVOI in de Pergola 141 t/m 154 en Patio 69 t/m 73 aan de aanleg van het warmtenet.

Foto Pergola 141 t/m 154 Hoorn

planning en werkzaamheden

In opdracht van energie- en afvalbedrijf HVC werkt aannemer MVOI van maandag 5 februari tot en met half maart in de in de Pergola 141 t/m 154 en Patio 69 t/m 73 aan het warmtenet.

We leggen warmteleidingen aan in de weg en in het fietspad. De werkzaamheden voeren we uit in drie fases (a, b en c). Dit doen we om de buurt zo goed mogelijk bereikbaar te houden voor bewoners en bezoekers. Op de plattegrond hieronder is te zien waar de werkgebieden zijn. Ook de afsluitingen en omleidingsroutes staan aangegeven.

Planning per fase

Het is vooraf niet goed aan te geven hoe lang we precies in het werkgebied van een fase aan het werk zijn. Via borden in de straat en bij het fietspad geven we steeds aan welk deel is afgesloten en hoe de omleidingsroute is. Wij vragen je de borden goed in de gaten te houden. 

Plattegrond met werkgebieden, afsluitingen en omleidingen voor verkeer.

Plattegrond werkz. Pergola 141 t/m 154 en Patio 69 t/m 73 Hoorn
Close
Plattegrond werkz. Pergola 141 t/m 154 en Patio 69 t/m 73 Hoorn

Bereikbaarheid

Ophalen afval

Het ophalen van afval kan op de normale manier plaatsvinden. Bewoners kunnen gebruik maken van de bestaande aanbiedplaatsen in de Pergola en Patio.

Wat merk je van de werkzaamheden?

  • Tijdelijk is er bouwverkeer in de straat/buurt.
  • Er worden graafmachines en tractoren/kiepauto’s gebruikt voor het afvoeren van grond.
  • We zetten pompen in om het grondwater weg te pompen. Ondanks dat dit geluidsarme pompen zijn, kunnen deze toch voor geluidsoverlast zorgen. De pompen staan ook buiten werktijden aan.
  • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 16.00 uur.
  • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden helaas zorgen voor overlast en ongemak. Samen met aannemer MVOI nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag.

Contact warmtenet Hoorn

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet Hoorn of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag