Werkzaamheden Patio 74 t/m 100

Vanaf maandag 29 april tot en met begin juni werkt aannemer MVOI in de Patio 74 t/m 100 aan de aanleg van het warmtenet.

Foto Patio 74 t/m 100 Hoorn

planning en werkzaamheden

In opdracht van HVC werkt aannemer MVOI van maandag 29 april tot en met begin juni in de Patio 74 t/m 100 aan het warmtenet. We leggen warmteleidingen aan in de parkeervakken en groenstrook. Op de plattegrond hieronder is het werkgebied aangegeven.

Plattegrond met werkgebied Patio 74 t/m 100 en Patio 124 t/m 140. Klik op de afbeelding voor de volledige plattegrond.

Close

Bereikbaarheid

Ophalen afval

Vanwege de wegafsluiting is het niet mogelijk om afvalbakken te legen in dit gedeelte van de Patio.  Daarom zijn er tijdelijke plekken aangewezen voor het aanbieden van de afvalbakken. Deze zijn op de op de groenstrook voor Patio 87 t/m 89. De locatie wordt met borden aangegeven.

Wat merk je van de werkzaamheden?

  • Tijdelijk is er bouwverkeer in de straat/buurt. Er worden graafmachines en tractoren/kiepauto’s gebruikt voor het afvoeren van grond.
  • We zetten pompen in om het grondwater weg te pompen. Ondanks dat dit geluidsarme pompen zijn, kunnen deze toch voor geluidsoverlast zorgen. De pompen staan ook buiten werktijden aan.
  • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 16.00 uur.
  • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden helaas zorgen voor overlast en ongemak. Samen met aannemer MVOI nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag.

Contact warmtenet Hoorn

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet Hoorn of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag