Werkzaamheden Patio 170 t/m 179

Vanaf maandag 3 juni tot en met vrijdag 21 juni werkt aannemer MVOI in de Patio 170 t/m 179 aan de aanleg van het warmtenet.

Foto Patio 170 t/m 179 Hoorn

planning en werkzaamheden

In opdracht van HVC werkt aannemer MVOI van maandag 3 juni tot en met vrijdag 21 juni in de Patio 170 t/m 179 aan het warmtenet. We leggen warmteleidingen aan in de weg. Op de plattegrond hieronder is het werkgebied aangegeven.

Plattegrond met werkgebied Patio 141 t/m 145, 165 t/m 169 en 170 t/m 179. Klik op de afbeelding voor de volledige plattegrond.

Plattegrond werkgebieden Patio 141 t/m 145 en 169 t/m 179 Hoorn
Close
Plattegrond werkgebieden Patio 141 t/m 145 en 169 t/m 179 Hoorn

Bereikbaarheid

 • Het werkgebied wordt afgezet met bouwhekken.
 • De weg voor Patio 170 t/m 179 is tijdelijk afgesloten voor auto’s en fietsers. De stoep en woningen blijven bereikbaar voor voetgangers.
 • Het is niet mogelijk om in de straat te parkeren. Bewoners en bezoekers kunnen op een ander plek in de wijk parkeren of gebruikmaken van de parkeerplaats achter de woningen aan de Patio 170 t/m 179. Tussen Patio 12 en 21 maken we een tijdelijke doorgang naar deze parkeerplaats.
 • De brug vanaf de Rijnweg naar de Patio blijft open voor voetgangers en fietsers.
 • De afsluitingen worden met borden in de straat aangegeven.
 • Met de nood-en hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van woningen.

Ophalen afval

Vanwege de wegafsluiting is het niet mogelijk om afvalbakken te legen in dit gedeelte van de Patio.  Daarom is er een tijdelijke plek aangewezen voor het aanbieden van de afvalbakken. Deze is op de brug bij de kruising Rijnweg-Patio. De tijdelijke aanbiedplaats wordt met borden aangegeven.

De ondergrondse afvalcontainer op de parkeerplaats achter de woningen aan de Patio 170 t/m 179 is tijdelijk afgesloten. We plaatsen vervangende bovengrondse containers voor restafval. De locaties zijn:

 • op de brug bij de kruising Rijnweg-Patio
 • op de brug bij de kruising Rijnweg-Geulweg

Op de plattegrond zijn de locaties voor het aanbieden van afvalbakken en de 2 tijdelijke bovengrondse containers aangegeven.

Wat merk je van de werkzaamheden?

 • Tijdelijk is er bouwverkeer in de straat/buurt. Er worden graafmachines en tractoren/kiepauto’s gebruikt voor het afvoeren van grond.
 • We zetten pompen in om het grondwater weg te pompen. Ondanks dat dit geluidsarme pompen zijn, kunnen deze toch voor geluidsoverlast zorgen. De pompen staan ook buiten werktijden aan.
 • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 16.00 uur.
 • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden helaas zorgen voor overlast en ongemak. Samen met aannemer MVOI nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag.

Contact warmtenet Hoorn

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet Hoorn of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag