Werkzaamheden Geulweg - De Boogerd t/m Pergola 16

Vanaf maandag 17 juni tot en met vrijdag 19 juli werkt aannemer MVOI in de Geulweg vanaf wooncomplex De Boogerd t/m Pergola 16 aan de aanleg van het warmtenet.

 

Foto Geulweg De Boogerd-Pergola 16 Hoorn

planning en werkzaamheden

In opdracht van HVC werkt aannemer MVOI van maandag 17 juni tot en met vrijdag 19 juli in de Geulweg vanaf wooncomplex De Boogerd t/m Pergola 16 aan het warmtenet.

De warmteleiding wordt aangelegd met een ‘open ontgraving’. Daarbij graven we een sleuf waarin we de leidingdelen leggen. Deze lassen we vervolgens aan elkaar tot lange leidingen. Na de werkzaamheden vullen we de sleuf weer aan met zand en herstellen we het straatwerk en de groenstrook. De warmteleidingen komen in de parkeervakken te liggen. Op de plattegrond hieronder is het werkgebied te zien.

plattegrond werkgebied Geulweg vanaf wooncomplex De Boogerd t/m Pergola 16.

Plattegrond werkgebied Geulweg De Boogerd-Pergola 16 Hoorn
Close
Plattegrond werkgebied Geulweg De Boogerd-Pergola 16 Hoorn

Bereikbaarheid

  • Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is het nodig om de Geulweg vanaf wooncomplex De Boogerd tot het kruispunt bij Pergola 16 af te sluiten voor auto’s en fietsers. De woningen blijven altijd lopend bereikbaar.
  • Afsluitingen en omleidingen worden met verkeersborden in de straat aangegeven.
  • De invalidenparkeervakken bij de ingang van De Boogerd zijn niet bereikbaar.
  • De parkeervakken voor Pergola 1 t/m 16 zijn niet bereikbaar. Bewoners kunnen gebruikmaken van de beschikbare parkeervakken in buurt.
  • De parkeerplaatsen achter de woningen op de Pergola 1 t/m 5 blijven bereikbaar via de inrit vanaf de Geulweg (via de weg aan de kant van Groef).  
  • Met de nood- en hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van de woningen in geval van noodsituaties. 

Ophalen afval

Het ophalen van afval gebeurt op de normale manier. De ondergrondse afvalcontainer bij wooncomplex De Boogerd blijft bereikbaar. De ondergrondse container op de parkeerplaats achter de woningen op Pergola 1 t/m 5 blijft ook bereikbaar. Bewoners kunnen hun afvalbak, op de ophaaldag, bij de normale plek aanbieden.

Wat merk je van de werkzaamheden?

  • Tijdelijk is er bouwverkeer in de straat/buurt. Er worden graafmachines en tractoren/kiepauto’s gebruikt voor het afvoeren van grond.
  • We zetten pompen in om het grondwater weg te pompen. Ondanks dat dit geluidsarme pompen zijn, kunnen deze toch voor geluidsoverlast zorgen. De pompen staan ook buiten werktijden aan.
  • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 16.00 uur.
  • Onverwachte situaties kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden helaas zorgen voor overlast en ongemak. Samen met aannemer MVOI nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag. 

Contact warmtenet Hoorn

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet Hoorn of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag