Werkzaamheden fietspad Pergola 45 t/m 60 en 113 t/m 127

Vanaf maandag 4 december 2023 tot en met eind januari 2024 werkt aannemer MVOI in het fietspad aan de Pergola 45 t/m 60 en 113 t/m 127 aan de aanleg van het warmtenet.

Foto fietspad Pergola Hoorn

planning en werkzaamheden

In opdracht van energie- en afvalbedrijf HVC werkt aannemer MVOI van maandag 4 december 2023 tot en met eind januari 2024 in het fietspad aan de Pergola 45 t/m 60 en 113 t/m 127 aan het warmtenet. Tijdens de kerstvakantie van maandag 25 december tot en met zondag 7 januari zijn er geen werkzaamheden.

We leggen warmteleidingen aan in de groenstrook naast het fietspad. En op een aantal plaatsen ook in het fietspad. Op de plattegrond hieronder is te zien waar het werkgebied is. Ook de afsluitingen en omleidingsroute staan aangegeven.

Plattegrond met werkgebied, afsluitingen en omleiding voor verkeer.

Plattegrond werkz. fietspad Pergola Hoorn
Close
Plattegrond werkz. fietspad Pergola Hoorn

Bereikbaarheid

  • Het werkgebied wordt afgezet met bouwhekken.
  • Het fietspad tussen Pergola 45 t/m 60 en 113 t/m 127 is tijdelijk afgesloten voor fietsers. De stoep en woningen blijven bereikbaar.
  • Fietser worden omgeleid via een route door de Pergola. De omleidingen staan met borden aangegeven.
  • Met de nood- en hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van woningen.

Wat merk je van de werkzaamheden?

  • Tijdelijk is er bouwverkeer in de straat/buurt.
  • Er worden graafmachines en tractoren/kiepauto’s gebruikt voor het afvoeren van grond.
  • We zetten pompen in om het grondwater weg te pompen. Ondanks dat dit geluidsarme pompen zijn, kunnen deze toch voor geluidsoverlast zorgen. De pompen staan ook buiten werktijden aan.
  • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 16.00 uur.
  • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden helaas zorgen voor overlast en ongemak. Samen met aannemer MVOI nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag.

Contact warmtenet Hoorn

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet Hoorn of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag