Werkzaamheden fietspad Patio-Pergola

Vanaf maandag 4 maart tot en met eind april werkt aannemer MVOI in het fietspad langs Patio 33 t/m 68 en Pergola 86 t/m 112 aan de aanleg van het warmtenet.

Foto fietspad Patio_Pergola Hoorn

planning en werkzaamheden

In opdracht van energie- en afvalbedrijf HVC werkt aannemer MVOI van maandag 4 maart tot en met eind april in het fietspad langs Patio 33 t/m 68 en Pergola 86 t/m 112 aan het warmtenet. Op 2e paasdag (1 april) zijn er geen werkzaamheden

We leggen warmteleidingen aan in de groenstrook naast het fietspad. En op een aantal plaatsen ook in het fietspad.

Bereikbaarheid

  • Het werkgebied wordt afgezet met bouwhekken.
  • Het fietspad langs Patio 33 t/m 68 en Pergola 86 t/m 112 is tijdelijk afgesloten voor fietsers. De stoep en woningen blijven bereikbaar.
  • Fietser worden omgeleid via een route door de Patio. De omleiding staat met borden aangegeven.
  • Met de nood-en hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van woningen.

Wat merk je van de werkzaamheden?

  • Tijdelijk is er bouwverkeer in de straat/buurt.
  • Er worden graafmachines en tractoren/kiepauto’s gebruikt voor het afvoeren van grond.
  • We zetten pompen in om het grondwater weg te pompen. Ondanks dat dit geluidsarme pompen zijn, kunnen deze toch voor geluidsoverlast zorgen. De pompen staan ook buiten werktijden aan.
  • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 16.00 uur.
  • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze. 

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden helaas zorgen voor overlast en ongemak. Samen met aannemer MVOI nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag.

Contact warmtenet Hoorn

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet Hoorn of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag