Werkzaamheden Amstelweg

Na een periode van voorbereidingen starten we dit najaar met de aanleg van het warmtenet in het centrumgebied van de Kersenboogerd. Vanaf maandag 18 september tot en met vrijdag 15 december zijn er werkzaamheden in de Amstelweg in Hoorn. 

Foto Amstelweg Hoorn

Aanleg warmtenet centrumgebied Kersenboogerd

In het centrumgebied van de Kersenboogerd worden de huurwoningen van Intermaris op termijn aangesloten op een warmtenet. Na een periode van voorbereidingen starten we dit najaar met de aanleg van het warmtenet. Vanaf maandag 18 september zijn er werkzaamheden in de Amstelweg. Hieronder leest u meer over de werkzaamheden, afsluitingen en omleidingsroute en wat hiervan te merken is in de wijk.

Planning en werkzaamheden

In opdracht van energie- en afvalbedrijf HVC werkt aannemer MVOI vanaf maandag 18 september tot en met vrijdag 15 december in de Amstelweg aan het warmtenet.

De werkzaamheden worden in delen uitgevoerd. Nog niet voor alle werkzaamheden kunnen we een planning geven. De bewoners in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen een extra aanvullende brief wanneer de werkzaamheden daar starten. Informatie over nieuwe werkzaamheden en de planning hiervan plaatsen we ook op deze website.

Werkzaamheden fase 1

In de Amstelweg starten we met de aanleg van de hoofdleidingen van het warmtenet. Ook leggen we alvast kleinere warmteleidingen aan voor het wijknet voor de buurt Patio, Pergola en Prieel. Na de werkzaamheden herstellen we de bestrating en/of de groenvoorziening. 

Plattegrond met de werkgebieden, afsluitingen, tijdelijke doorgangen en omleiding voor verkeer. 

Plattegrond werkzaamheden Amstelweg
Close
Plattegrond werkzaamheden Amstelweg

Bereikbaarheid

  • Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is het nodig de hele Amstelweg af te sluiten voor auto’s en fietsers. De stoep en de woningen blijven altijd lopend bereikbaar.
  • Via een route door de Rijnweg, Geulweg en Groef worden auto’s omgeleid. Met verkeersborden in de straten worden afsluitingen en omleidingen voor auto’s en fietsers aangegeven.
  • De parkeerplaatsen voor de woningen aan de Messing 1 t/m 29 en Pergola 29 t/m 44 zijn tijdelijk afgesloten en kunnen niet gebruikt worden. Bewoners en bezoekers kunnen gebruik maken van de  beschikbare parkeerplaatsen in de Pergola, Messing en Geulweg. Op twee plaatsen worden tijdelijke doorgangen gemaakt om zoveel mogelijk parkeerplaatsen in de wijk bereikbaar te houden.
  • Met de nood- en hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van de woningen in geval van noodsituaties.

Ophalen afval

Vanwege de wegafsluiting is het niet mogelijk om afvalbakken te legen in de Amstelweg. Daarom zijn er tijdelijke plekken in de wijk aangewezen voor het aanbieden van de afvalbakken. Deze worden met borden in de wijk aangegeven. Bewoners kunnen ook gebruik maken van bestaande aanbiedplaatsen in de buurt. De tijdelijke en bestaande plekken voor het aanbieden van afval staan aangeven op de plattegrond hieronder. 

 

Plattegrond met tijdelijke en bestaande plekken voor het aanbieden van afval tijdens de werkzaamheden in de Amstelweg. Klik op de afbeelding voor een volledige weergave van de plattegrond. 

Plattegrond afvalinzameling Amstelweg Hoorn
Close
Plattegrond afvalinzameling Amstelweg Hoorn

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden helaas (geluids)overlast en ongemak veroorzaken. Samen met aannemer MVOI nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag.

Contact warmtenet Hoorn

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet Hoorn of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag