Werkgebied Willem Wiesepark

Vanaf maandag 26 februari tot en met half mei heeft aannemer MVOI een werkgebied in het Willem Wiesepark in gebruik.

Werkgebied Willem Wiesepark Hoorn

Inrichten werkgebied

In een deel van het Willem Wiesepark, tussen de Moerbalk en de Ceder is een werkgebied ingericht. We treffen hier voorbereidingen voor de aanleg van het warmtenet verderop in de wijk. De voorbereidingen bestaan uit het klaarmaken van twee lange warmteleidingen, elk 206 meter lang.

In een wijk met veel woningen en gebouwen zijn weinig plekken om zulke lange leidingen tijdelijk neer te leggen. In het Willem Wiesepark is hier wel ruimte voor. Het voordeel van dit gebied is dat er geen belangrijke doorgaande wegen langdurig worden afgesloten. Al is het voor de bewoners die gebruik maken van het park natuurlijk vervelend dat een aantal wandelpaden tijdelijk niet te gebruiken zijn.

Bereikbaarheid

Rondom het werkgebied staat een bouwhek. Met borden in de straat geven we de in- en uitrit aan. Dit is ter hoogte van het fietspad bij Moerbalk 92. Een deel van de wandelpaden zijn niet te gebruiken. Waar het kon, zijn paden langs het werkgebied aangelegd zodat wandelaars er toch langs kunnen.

Leidingen in april onder de grond

Naar verwachting worden de twee warmteleidingen in april onder de grond gebracht. Dit gebeurt met een speciale techniek, een boring vanaf de Geulweg naar de Acacia. Vorig jaar zijn op eenzelfde wijze vier leidingen onder de Rijnweg en het spoor nabij de Zaanweg aangelegd. De leidingen zijn nodig om het warmtenet richting woonzorg-complex Betsy Perk aan te leggen. In het Willem Wiesepark komen geen warmteleidingen onder de grond te liggen.

Verder goed om te weten

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat een werkgebied in de buurt van woningen overlast en ongemak geven. Samen met aannemer MVOI nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag.

Contact warmtenet Hoorn

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet Hoorn of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag