Vertraging werkzaamheden Acacia en Brederodegracht

In april is aannemer MVOI in de Acacia en Brederodegracht gestart met de aanleg van het warmtenet. Helaas duren de werkzaamheden langer dan in de eerste planning is aangegeven.

Foto Acacia-Brederodegracht Hoorn

Nieuwe planning

Door een nieuwe werkwijze bij het werkgebied in de Acacia en slecht weer is vertraging ontstaan. Hieronder vind je de nieuwe planning per werkgebied.

werkgebied planning 
Acacia voor huisnummers 55 t/m 62 maandag 29 april t/m vrijdag 21 jun
Fiets- en voetgangersbrug tussen de Acacia en Brederodegracht  maandag 24 juni t/m vrijdag 26 juli
Brederodegracht langs Wijkcentrum Kersenboogerd maandag 24 juni t/m vrijdag 26 juli

De planning per werkgebied kan nog wat verschuiven. De einddatum van de totale werkzaamheden is vrijdag 26 juli zolang er geen onverwachtse situaties zijn. Bij grote verandering van de planning informeren wij bewoners in de direct omgeving van het werkgebied.

Bereikbaarheid

 • De Acacia voor huisnummer 55 t/m 62 is rond maandag 24 juni open voor auto’s en fietsers. De parkeervakken voor de woningen zijn dan ook te gebruiken. Door het werkgebied bij de fiets- en voetgangersbrug is doorgaand verkeer nog niet mogelijk.
 • De brug tussen de Acacia en Brederodegracht is van maandag 24 juni t/m vrijdag 26 juli afgesloten voor fietsers en voetgangers.
 • De Brederodegracht langs Wijkcentrum Kersenboogerd is tijdelijk afgesloten voor auto’s en fietsers. We houden de weg zo lang mogelijk bereikbaar.
 • De parkeervakken langs een deel van het Wijkcentrum Kersenboogerd zijn tijdelijk afgesloten. Bezoekers kunnen gebruik maken van de beschikbare parkeerplaatsen in buurt.
 • Basisschool De Ceder blijft bereikbaar via de Acacia en de Ceder.
 • Afsluitingen en omleidingen worden met verkeersborden in de straat aangegeven.
 • Met de nood- en hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van de woningen in geval van noodsituaties.

Opslagterrein Willem Wiesepark

Bij de start van de werkzaamheden merkten we dat we extra ruimte nodig hebben om materiaal en vrijgekomen zand en klei op te slaan. Daarom hebben we, in overleg met gemeente Hoorn, een tijdelijk opslagterrein gemaakt in een gedeelte van het Willem Wiesepark. Om het opslagterrein staat een bouwhek. Fiets- en voetpaden zijn bereikbaar. Ook het beweegplein aan de kant van het water is bereikbaar. Als de werkzaamheden klaar zijn, verwijderen we het opslagterrein. De groenvoorziening en wandelpaden worden waar nodig hersteld door de aannemer.

Wat merk je van de werkzaamheden?

 • Tijdelijk is er bouwverkeer in de straat/buurt. Er worden graafmachines en tractoren/kiepauto’s gebruikt voor het afvoeren van grond.
 • We zetten pompen in om het grondwater weg te pompen. Ondanks dat dit geluidsarme pompen zijn, kunnen deze toch voor geluidsoverlast zorgen. De pompen staan ook buiten werktijden aan.
 • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 16.00 uur.
 • Onverwachte (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

Langer ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat de vertraging van werkzaamheden helaas langer overlast en ongemak veroorzaken. Samen met aannemer MVOI nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op je begrip en medewerking. Heb je ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag.

Contact warmtenet Hoorn

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet Hoorn of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag