graven proefsleuven

De voorbereiding voor de aanleg van het warmtenet in het centrumgebied van de Kersenboogerd is in volle gang. Voordat de warmteleidingen worden aangelegd controleren we eerst de locatie van bestaande kabels en leidingen in de grond.

foto van graafmachine die een proefsleuf graaft

Werkzaamheden en planning

Graven proefsleuven

Binnenkort controleren wij in een deel van de Kersenboogerd de locatie van kabels en leidingen (o.a. riolering, waterleidingen, elektrakabels) onder de grond. Daarmee kunnen we bepalen of we de warmteleidingen kunnen aanleggen waar dit is bedacht. Door dit vooraf te onderzoeken komen we tijdens de aanleg van het warmtenet zo min mogelijk voor verassingen te staan. En verkleinen daardoor de kans op graafschade aan bestaande kabels en leidingen tijdens de aanlegwerkzaamheden.

Planning en locaties

In opdracht van energie- en afvalbedrijf HVC worden de werkzaamheden uitgevoerd door aannemer Hulsebosch Infra van woensdag 15 maart tot en met vrijdag 24 maart. In de volgende straten maken we proefsleuven: Kluut, Spaarneweg, Roodborstje, Zaanweg, Ekster, Lijster, Stijl, Messing en Groef.

Wat kunt u van de werkzaamheden verwachten?

  • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Hoorn en nood-/hulpdiensten.
  • Woningen blijven bereikbaar.
  • Onze werkgebieden worden afgezet met bouwhekken.
  • Voor de werkzaamheden gebruiken we een kleine graafmachine.
  • Proefsleuven zijn over het algemeen zo’n 50 cm breed en 1 à 2 meter lang.
  • Na het onderzoek worden de proefsleuven meteen gedicht en het straatwerk herstelt.
  • De werkzaamheden mogen worden uitgevoerd tussen 7:00 uur en 19:00 uur. Over het algemeen werkt de aannemer tot 16:00 uur.
  • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of werkwijze.

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden in de omgeving van woningen helaas altijd (geluids)overlast en ongemak veroorzaken. Samen met aannemer Hulsebosch Infra nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Wij hopen op uw begrip en medewerking. Heeft u ideeën over hoe het beter kan? Wij horen deze graag. 

Contact warmtenet Hoorn

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet Hoorn of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag