Bomen kappen langs route warmtenet

In het centrumgebied van de Kersenboogerd worden de huurwoningen van Intermaris op termijn aangesloten op een warmtenet. Voor de aanleg hiervan worden binnenkort voorbereidende werkzaamheden gedaan. Dit bestaat uit het kappen van bomen op zes plaatsen langs de route van het warmtenet. 

Foto bomen Geulweg Hoorn

Bomen kappen

Aannemer Peter Mul Boomverzorging is van maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart aan het werk in de Amstelweg, Pergola, Geulweg en Verlengde Lageweg.

De werkzaamheden bestaan uit het kappen van bomen op zes plaatsen langs de route van de aanleg van het warmtenet in het centrumgebied Kersenboogerd. De bomen staan te dicht in de buurt van de aan te leggen warmteleidingen. Tijdens de werkzaamheden bestaat de kans dat ze onherstelbaar beschadigen of een gevaar voor de omgeving veroorzaken. Ook bestaat de kans dat de wortels van de bomen de aan te leggen warmteleidingen beschadigen als ze groeien.

onderzoek en vergunning

Om zoveel mogelijk bomen langs de route van het warmtenet te behouden hebben we vooraf uitgebreid onderzoek laten uitvoeren door Boom Advies Nederland. In totaal zijn 491 bomen beoordeeld. Bij zes bomen is het advies gegeven om ze te kappen. Voor het kappen van deze bomen is een vergunning verleend door gemeente Hoorn. Op de plaats van deze bomen komt groen terug. Bij de herinrichting van de openbare ruimte bekijkt de gemeente Hoorn, samen met de bewoners, naar de invulling van dit groen.

Wat kunt u van de werkzaamheden verwachten?

  • De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Hoorn en nood-/hulpdiensten.
  • Woningen, bedrijven en winkels blijven (soms met iets meer moeite) bereikbaar.
  • Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren zijn een aantal parkeerplaatsen niet te gebruiken. Dit wordt met verkeersborden op locatie aangegeven.
  • Onze werkgebieden worden afgezet met hekken en/of afzetlinten.
  • Enkele dagen voor de start van de werkzaamheden worden met verkeersborden op de locatie de tijdelijke verkeersmaatregelen aangegeven. Voor ieders veiligheid vragen we u de borden en de aanwijzingen van onze collega’s op te volgen.
  • Tijdelijk zijn er meer transportbewegingen in uw straat/buurt.
  • Er worden speciale machines gebruikt voor het omzagen, versnipperen en afvoeren van de bomen. Deze machines kunnen voor geluidsoverlast in de omgeving zorgen.
  • De werkzaamheden mogen we uitvoeren tussen 08.00 uur en 17.00 uur.
  • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

Tijdelijk ongemak en overlast

Wij realiseren ons dat werkzaamheden in de omgeving van woningen helaas altijd (geluids)overlast en ongemak veroorzaken. Samen met aannemer Peter Mul Boomverzorging nemen we maatregelen om dit zoveel mogelijk te voorkomen

Locatie aanduiding te kappen bomen langs de route van het warmtenet. De te kappen bomen zijn met een rode cirkels aangegeven.

Locatie bomen langs tracé Kersenboogerd
Close
Locatie bomen langs tracé Kersenboogerd

Locatie aanduiding te kappen boom op de locatie van de tijdelijke warmte centrale. De te kappen boom is met een rode cirkels aangegeven.

Locatie boom Verlengde Lageweg Hoorn
Close
Locatie boom Verlengde Lageweg Hoorn

Contact warmtenet Hoorn

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet Hoorn of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag