Bomen kappen in de Acacia

Op vrijdag 26 januari worden er vier bomen in de Acacia gekapt. Peter Mul Boomverzorging voert de werkzaamheden in opdracht van HVC uit.

Foto Acacia Hoorn

Bomen kappen langs route warmtenet

Op sommige plekken waar leidingen voor het warmtenet in de grond komen te liggen zijn obstakels aanwezig die niet kunnen blijven staan. Het gaat dan bijvoorbeeld om lantaarnpalen, bankjes, hekken of bomen. Meestal kunnen deze na tijdelijke verwijdering weer worden teruggeplaatst. Maar dit lukt helaas niet altijd. Met name in het geval van bomen kan het beter zijn om deze niet terug te plaatsen. Bijvoorbeeld omdat een boom niet gezond is. Maar ook kunnen de wortels in de grond schade aan leidingen veroorzaken.

Na onderzoek is gebleken dat vier bomen in de Acacia niet kunnen blijven staan. Hiervoor is door HVC een kapvergunning aangevraagd welke verleend is door de gemeente Hoorn. Op vrijdag 26 januari worden de bomen gekapt door Peter Mul Boomverzorging.

Locatie bomen

De vier bomen die gekapt worden staan langs de gracht in de Acacia ter hoogte van huisnummers 55 t/m 62. Op de plattegrond hieronder is aangegeven om welke bomen het gaat.

Plattegrond met locatie van de vier bomen in de Acacia die gekapt zullen worden. Klik op de plattegrond om deze te vergroten. 

Plattegrond te kappen bomen Acacia Hoorn
Close
Plattegrond te kappen bomen Acacia Hoorn

Wat merk je van de werkzaamheden?

  • Woningen blijven (soms met iets meer moeite) bereikbaar.
  • Het werkgebieden wordt afgezet met borden/ hekken en/of afzetlint.
  • Er worden speciale machines gebruikt voor het omzagen, versnipperen en afvoeren van de bomen. Deze machines kunnen voor geluidsoverlast in de omgeving zorgen.
  • De aannemer mag de werkzaamheden uitvoeren tussen 08.00 uur en 17.00 uur.
  • Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning en/of de werkwijze.

Contact warmtenet Hoorn

Heb je vragen over de aanleg van het warmtenet Hoorn of wil je meer weten over bepaalde werkzaamheden?

Mail ons je vraag