15 november 2021

Informatiebijeenkomsten

De komende 5 jaar wordt gewerkt aan de aanleg van een warmtenet in het centrumgebied Kersenboogerd. De eerste fase van de werkzaamheden start in 2022. Daarom worden op 17 en 18 november twee online bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners van de Kersenboogerd.

foto van een meisje dat een boek leest in een warm huis

Geïnteresseerden die online kunnen deelnemen wordt verzocht dit ook online te doen, in verband met de coronamaatregelen. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan op www.hoorn.nl/inschrijven.

Naar een aardgasvrije gemeente
Alle woningen en gebouwen in Nederland gaan vóór 2050 van het aardgas af. De gemeente Hoorn heeft als doel om in 2040 aardgasvrij te zijn. Dat betekent dat alle inwoners in de toekomst hun huis verwarmen, koken en douchen met 100% duurzame energie. Dit wordt de warmtetransitie genoemd. Deze verandering gaan we in ieder huishouden merken en gaat stap voor stap.

Warmtenet Kersenboogerd
Eén van de eerste stappen van de warmtetransitie is het aanleggen van een warmtenet. Dit komt in het centrumgebied van de wijk Kersenboogerd. Woningcorporatie Intermaris onderzocht voor dit gebied wat de beste oplossing is en dat bleek een warmtenet te zijn. Ook op het gebied van woonlasten voor de huurders. Op dit warmtenet worden stap voor stap huurwoningen aangesloten. Het gaat om ca. 1.850 van woningcorporatie Intermaris en ca. 90 woningen van woningcorporatie Woonzorg Nederland. De aanleg duurt vijf jaar. Een onderzoek naar een aanbod voor het aansluiten van particuliere woningeigenaren loopt nog. 

Informatiebijeenkomsten
De gemeente organiseert in samenwerking met HVC en woningcorporatie Intermaris drie informatiebijeenkomsten. Op 17 en 18 november zijn twee online bijeenkomsten. Op 22 november is dezelfde presentatie in Wijkcentrum Kersenboogerd. Iedereen die online kan deelnemen, wordt verzocht dit ook online te doen. Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen is er beperkte toegang in het wijkcentrum. 

De bijeenkomsten geven uitleg over de warmtetransitie in de gemeente Hoorn. Deelnemers horen over de ontwikkeling en aanleg van een warmtenet in het centrumgebied van de wijk Kersenboogerd en wat dat voor inwoners betekent. Vervolgens worden de deelnemers opgedeeld en is er de mogelijkheid om vragen te stellen en het gesprek aan te gaan. 

Voor wie?
De informatiebijeenkomsten zijn in eerste instantie bedoeld voor inwoners van de wijk Kersenboogerd. Daar wordt in 2022 gestart met de aanleg van het warmtenet in het centrumgebied. Zowel huurders als huiseigenaren zijn welkom. De bijeenkomsten zijn voor alle inwoners van Hoorn achteraf online terug te kijken. 

Aanmelden
De bijeenkomsten vinden plaats op:

  •     Woensdag 17 november van 16.00 uur tot 17.30 uur online
  •     Donderdag 18 november van 20.00 uur tot 21.30 uur online
  •     Maandag 22 november van 16.00 uur tot 17.30 uur in Wijkcentrum Kersenboogerd (afhankelijk van coronamaatregelen).

Aanmelden voor een van deze informatiebijeenkomsten gaat via: www.hoorn.nl/inschrijven. Deelnemers ontvangen op de dag van de bijeenkomst een e-mail met link. Vragen stellen kan op voorhand al in het aanmeldformulier.

Meer informatie