Planning en werkzaamheden

Een warmtenet aanleggen is veel werk. Eerst moet door de wijk een netwerk van warmteleidingen worden aangelegd. De aanleg gaat altijd stapsgewijs. Natuurlijk informeren we buurtbewoners en huurders wanneer er werkzaamheden zijn.  

luchtfoto centrum Kersenboogerd te Hoorn
Stap voor stap

Stap voor stap

De komende 5 jaar sluiten we in Centrum Kersenboogerd zo'n 1.850 huurwoningen van Intermaris aan op het warmtenet. Het warmtenet wordt in fases aangelegd, zoals aangegeven in de afbeelding. Fase 1 (Pergola, Patio, Betsy Perk en Aagjedekenplein) start in 2022, waarop elk jaar een volgende buurt wordt aangesloten. 

tracekaart hoorn

Start bij buurt Patio Pergola

In november en december gaat Intermaris op huisbezoek bij alle huurders van Patio en Pergola. Tijdens deze huisbezoeken nemen we de technische staat van de woning op, geven we aan welke werkzaamheden de bewoners kunnen verwachten en leggen we uit wat de aansluiting op het warmtenet inhoudt. Daarnaast gaan we met de bewoners in gesprek over de buurt. We willen onder andere portieken afsluiten, binnenterreinen veiliger maken, de buitenkant van woningen verfraaien. Uiteraard willen we samen met de bewoners kijken wat daarvoor de beste oplossingen zijn.

Werkzaamheden

Wat er gaat gebeuren

Om de leidingen in de grond aan te leggen gebruikt de aannemer graafmachines. Tractoren en kiepauto’s voeren de grond af. Er komen pompen voor het afvoeren van grondwater en een machine die stroom opwekt voor bijvoorbeeld laswerkzaamheden. Helaas veroorzaakt dit overlast door geluid, voor parkeren en voor bereikbaarheid. Om de overlast te beperken voeren we de werkzaamheden in fases uit. Per fase houden we buurtbewoners uitvoerig op de hoogte. We stemmen de werkzaamheden ook goed af met hulpdiensten en ander belangrijk verkeer in de wijk.
 
De buurtbewoners informeren we met brieven en op deze website. Daar vinden ze informatie over de planning en uitvoering van de verschillende fases. En welke tijdelijke gevolgen dit voor hen heeft. Intermaris gaat op huisbezoek bij de huurders en als de coronamaatregelen het toelaten organiseren we graag een inloopavond. Zo kunnen we de vragen van buurtbewoners persoonlijk beantwoorden.